Foredrag, oplæg og facilitering

.

Redaktionsmøde, GlobalnytI oplæg og foredrag og gennem faciliterede processer sættes fokus på lederskabets mange facetter med inspiration fra kunstens verden.

Med en personlig, eksistentiel og refleksiv tilgang tages tilhørerne med ind i arbejdslivets og lederskabets vanskeligheder, dilemmaer og udfordringer. Altid krydret med lidt underfundighed, historier fra hverdagen og brugbare modeller til at tage med sig videre i arbejdslivet.

De beskrevne oplæg og foredrag er velegnede til lederseminarer, konferencer og udviklingsdage, hvor der er behov for inspiration, eftertænksomhed og udvikling. Oplæg og foredrag tilpasses altid virksomheders og lederes konkrete situation og behov, og de konkrete temaer og indhold aftales med de ansvarlige.

Er der behov for facilitering, er det muligt at trække på mange års erfaring med at facilitere leder- og medarbejdergrupper gennem dialogiske, refleksive og kreative processer frem mod afklarede forståelser og konkrete mål. Ny organisering, ledelsesmodel, virksomhedsværdier, ledelsesgrundlag, samarbejdskodeks mv.

Det kreative lederskab – og kunsten at bevare roen under pres

Hvordan kan man som leder bevare tænkeevnen og skabe kreative rum, når man presses af en ændret virkelighed udefra, krav oppefra, forventninger nedefra og ambitioner indefra? Foredraget udfolder, hvordan man styrker sin ‘negative formåen’, dvs. den kapacitet, der skal til for at kunne tænke kreativt og skabe kreative rum midt i usikkerhed, med halv viden og under pres.

Lederskab med passion og overskud

Hvad kræves der i dag for at lykkes i rollen som leder, og hvordan vedblive at bevare passionen og overskuddet i dagligdagen? Det er spørgsmål, der bliver sat under lup i dette foredrag, hvor deltagerne både får mulighed for at måle sig selv op imod en høj ledelsesstandard og får konkrete redskaber til at bevare gejst og opnå mere overskud.

Lederskab på vej – i succes og kriser

Foredraget sætter fokus på lederskabets forskellige faser og de overgange og transitioner, som ledere ofte gennemlever i udviklingen af deres lederskab. Samtidig udfordres deltagerne til at gå ind i de udfordringer, som hver fase indeholder, og uddrage læringen af de kriser, som enhver leder oplever på tidspunkter i karrieren.

Med taktstok og kjole – samspil på højeste plan

Med udgangspunkt i symfoniorkestrets organisering og rollen som dirigent sætter foredraget fokus på de kvaliteter, som ledere skal besidde i dag for at lede en stor og kompleks organisation og opnå sublime resultater på kort tid.

Ledelse på glat is – samskabelse og kreative processer

At opsætte en unik forestilling kræver et solidt forarbejde, samskabelse med skuespillerne og forløsning af kreativt potentiale. Foredraget tager udgangspunkt i instruktørens arbejde med iscenesættelse, illustrerer pointer med konkrete eksempler og formidler metoder til ledelsesmæssig brug af samskabende og kreative processer.

.

“Lars Peter formår at tale om vanskelige forhold i lederskabet på en fin og nuanceret måde!”

“En positiv forstyrrelse i min ledelsestænkning. Ny kreativ inspiration til omsætning i hverdagen. Ledelsesmæssig selvrefleksion i perspektiverne: Det her har jeg forladt – det her udvikler jeg – det her er visionen (fortid, nutid og fremtid i min egen ledelsesudvikling).”

“Mange refleksioner i forhold til min egen ledelsespraksis – særligt det at være tydelig og at lede individualister mod et fælles mål.”

”Jeg har fået et nyt sprog – nye metaforer – fra musikkens verden i forhold til ledelse.”