Tre skoler – én ledelse

I forbindelse med en politisk beslutning kædes tre folkeskoler sammen, så de fortsætter som selvstændige skoler med hver sin bestyrelse, men med fælles ledelse. Lederen fra den største skole bliver skoleleder for den fælles ledelse. Skoleafdelingen ønsker at understøtte processen med etablering af fælles ledelse og indhente erfaringer fra processen.

Reflex indgår samarbejde med skoleafdelingen for at understøtte etableringsprocessen. Formålet med understøttelsen er at skabe forståelse for ledelsesmodellen med dens udfordringer og dilemmaer, styrke sammenhængskraften på tværs af skolerne, udvikle det fælles lederteam og skærpe den enkelte leders ageren i lederrollen.
.

Optakten

Den fælles ledelse skal træde i kraft ved skoleårets start. Derfor tages følgende initiativer forud for opstarten:

 • Ledercoaching med skolelederen med henblik på at identificere kritiske faktorer, afklare ledelsesmodellen og tilrettelægge processen
 • Samtaler mellem skoleleder og afdelingsledre for at afklare ansvar og lederroller
 • Møder i den fælles ledelse som optakt til ledelsessamarbejdet
  .

Grundlaget lægges

Opgaven i det første år handler om at få lagt et godt grundlag for ledelsessamarbejdet, afprøve og justere ledelsesmodellen, samt afklare og udfylde lederrollerne. Dette understøttes på følgende måde:

 • Månedlig ledercoaching med skolelederen
 • Opstartsseminar for ledelsen forud for skolestart med fokus på ledelsesmodellen, fælles ledelsesgrundlag, kendskab til hinanden, den økonomiske model og rammer for ledermøderne
 • Ledercoachingssamtaler med hver afdelingsleder: 2-4 samtaler om den nye lederrolle og de aktuelle udfordringer i den
 • Ledersamlinger med fokus på justering af ledelsesmodellen, status på tværgående udviklingsopgaver samt læring og erfaringsopsamling efter første år
  .

Udvikling og konsolidering

Opgaven i det følgende år handler om at udvikle lederteamets samarbejde og styrke skolelederens position som leder for ledere. Derfor bliver understøttelsen mere indirekte gennem skolelederen:

 • Månedlig ledercoaching med skolelederen
 • Ledercoachingssamtaler med enkelte afdelingsledere i forhold til konkrete udfordringer
 • Lederseminarer med fokus på konkrete udviklingsopgaver
  .

Evaluering

Konklusionen i evalueringsrapporten efter forløbet lyder:

“En væsentlig grund til at processen er lykkedes, er, at der hele vejen gennem forløbet har været tid og rum til at forholde sig til processen, reflektere, gøre status og finde konstruktive veje videre frem. På det individuelle plan har dette skabt tryghed i forandringer og rolleskift, hjælp i vanskelige situationer, sikkerhed i de ledelsesmæssige dispositioner og refleksionsrum forud for væsentlige beslutninger. På det kollektive plan har det givet tiltro til projektet, overblik over udviklingen og ny energi til fælles handling og fælles ledelse. På den måde har foløbet “Tre skoler – én ledelse” været en katalysator for de ledelsesmæssige processer og sikret et stringent arbejde med håndteringen af de udfordringer og dilemmaer, som etableringen af fælles ledelse har medført.”