Ny bank i Den gamle By

En region i en større dansk bank ønsker at bryde med gamle mønstre og tænke nyt. Finanskrise og forandringer i samfundet kræver, at banken skal blive bedre til at møde kunderne på nye måder. Bankens ledere må derfor turde handle selvstændigt, slippe kontrollen og være i stand til at tænke og agere samtidigt – de skal kunne navigere i kaos.

På to lederdage bliver opgaven at sætte fokus på, hvordan bankens ledere kan finde ind til de indre ressourcer, blive inspireret til nytænkning og vove at tage nye og anderledes initiativer. Indadvendte refleksioner skal med andre ord kobles med ydre performance og afprøves på en eksperimenterende måde. Lederdagene finder sted i Den gamle By i Århus, som en levende og dynamisk kulisse.
.

Indhold

Med inspiration fra organisationspsykologien blev lederne inddraget i refleksioner og nytænkning:

 • Oplæg om kapaciteten til at bevare roen i kaos
 • Personlige refleksioner i forhold til at være bank i et lokalmiljø
 • Refleksioner i grupper om bankens udfordringer og mulige veje frem

Med øvelser og input fra teatersport og forumteater blev lederne udfordret i deres performance:

 • Introduktion og træning i kropssprog og kommunikation
 • Øvelse i personlig performance
 • Improvisation i lederrollen

Og med Den gamle By som ramme blev lederne aktivt involveret:

 • Observationer af lokalmiljøet i Den gamle By
 • Involvering med de lokale aktører i byens butikker
 • Afprøvning af kropssprog og kommunikation i praksis
  .

Udbytte

Lederdagene sluttede med en opsamling af, hvad der vil være vigtigt at sætte fokus på fremover i den fælles ledelsesmæssige udvikling. Efterfølgende blev udbyttet af lederdagene opsamlet på følgende måde i en intern rapport:

“Alt i alt 2 meget anderledes dage, som har fået stor ros i ledergruppen,
og som har sat tankerne i gang på hver sin måde.
Vi vil nu bruge lederdagene som afsæt til at arbejde videre med temaet “bevar roen i kaos”.
Det vil være det gennemgående tema på de kommende ledermøder,
således at der skabes en rød tråd til lederdagene, nu vi har en fælles referenceramme.
Opsamlingspunkter vil kunne tænkes ind i vores ledermøder og skabe mere værdi fremadrettet.”

.

Navigation i kaos er udviklet af Reflex i samarbejde med skuespiller og musikpædagog Gitte Korsholm Sloth fra Molevitten.