Design og flowdiagrammer

Skolereform, sammenhængende skoledag, rullende skolestart, den åbne skole. Folkeskolen står midt i en rivende udvikling, der involverer både elever, lærere, pædagoger, forældre og lokalsamfund. Det er skoleledelsens opgave at lede igennem alle disse forandringer samtidig med at ledernes rolle selv er under forandring.

Reflex samarbejder med en lang række folkeskoler om aktuelle forandringer og har i samspil med skolerne udviklet konkrete arbejdsformer og metoder til at håndtere forandringerne. Et af de meget brugbare redskaber er design af processer afspejlet i konkrete flowdiagrammer.

Ledelsen samles for at skabe overblik over det kommende års indsatser eller for at lave et udviklingsforløb for en konkret udfordring, f.eks. indførelse af en sammenhængende skoledag eller implementering af folkeskolereformen. Processen kan f.eks. se således ud:

  • Der angives en tidslinje på en fri tavle eller væg
  • Hovedudfordringerne indkredses og sættes op på tavlen på kartonstykker eller post-it-lapper
  • Tiltag, milepæle og mål markeres hen over tidsforløbet
  • Relevante mødefora markeres og indhold på konkrete møder angives
  • Mødetidspunkter på aftalte møder justeres eventuelt
  • Oversigten gennemgås kritisk og revideres

Efterfølgende overføres det foreløbige design til et egentligt flowdiagram i f.eks. Word eller PowerPoint. Flowdiagrammet bruges i formidlingen af udviklingsforløbet og til løbende at følge og sikre fremdrift i forløbet i ledelsen.

Udarbejdelse af flowdiagrammer kan finde sted i de normale møderammer på skolen eller på et kursussted. Men vælges et utraditionelt mødested (f.eks. en ø, et kreativt miljø, et inspirerende lokale midt i naturen) og kobles arbejdet med refleksioner, vandringer og anderledes input, så vil man opleve, at processen bliver mere energigivende og resultatet får flere dimensioner.