Stilhed og indre ro

.

Lederlivet er fyldt af aktivitet. Det handler om at sikre fremdrift, løse opgaver, afholde møder, træffe beslutninger, løse konflikter – kort sagt skabe orden i det daglige kaos af udfordringer. Skal det lykkes i længden, kræver det imidlertid indre ro.

Ledere bliver i dag uddannet og får værktøjer til at håndtere det handlingsorienterede lederliv og får opbygget en “positiv formåen” i deres lederkarriere. Den største udfordring for ledere i dag handler derfor ikke om det handlingsorienterede, men om at opbygge den indre kapacitet, der gør det muligt at bevare roen og tænkeevnen i forandringer og kaos. Den indre ro gør det nemlig muligt at suspendere handling og aktivitet for en tid, så der skabes rum for udviklende kreativitet og nytænkning. Denne kapacitet – den “negative formåen” – kendetegner det modne lederskab, og den gør det muligt for ledere at udvikle mennesker og virksomhed midt under presset fra ydre og indre forandringer og kriser.

Gennem et bevidst arbejde med stilhed, ro og indre opmærksomhed, åbnes der op for adgangen til indre ressourcer og kreativ nyudvikling. I den enkelte leders liv kan det ske gennem personlige udviklingsforløb, i refleksionsgrupper og på seminarer, hvor det er muligt at give sig selv en time-out og få nye perspektiver på lederlivet. I virksomheden kan det ske i form af statusdage væk fra virksomheden, det kan integreres i indarbejdede refleksionssamlinger, eller det kan foregå gennem organisatoriske øvelser, hvor ledere og medarbejdere udfordres på deres evne til at håndtere usikkerhed og forandringer.

Måske er det i al sin enkelthed det, som Piet Hein udtrykker i sit gruk: Gro i ro, lær af træ’r!