Frisættelse af potentialer

.

Odense Kommune havde i 2012 lavet et nyt ledelsesgrundlag, hvor hovedfokus var på at skabe ny velfærd i samspil med borgerne. Noget nyt og anderledes måtte gøres, og kommunen ønskede derfor at blive bedre til at frisætte både medarbejdernes og ledernes talenter, ressourcer og kreativitet.

Så hvorfor ikke hente inspiration fra kunstens og musikkens verden? Sammen med Odense Symfoniorkester og Reflex udvikledes forløbet Symfonisk Ledelse. Målet var at skabe bevidst refleksion over de deltagende lederes egen ledelsespraksis gennem spejling i orkestrets musikperformance og udfordre deres ledelsesudøvelse gennem aktiv involvering i orkesterdirektion.
.

Indhold

Gennem nogle intensive dage tages lederne med på en musikalsk rejse fra at opleve ledelse i den symfoniske verden udefra til at bevæge sig ind i orkesteret, selv at tage dirigentstokken i hånden og udøve ledelse i en helt ny kontekst. Klik på billedet og se ledelseslæring i praksis.

Henrik Vagn Christensen

.

Symfonisk ledelse inddrager lederne gennem:

  • Introduktion til direktion og orkesterledelse
  • Overværelse af orkesterprøve
  • Praktisk øvelse i direktion
  • Oplevelse af koncert med symfoniorkestret
  • Involvering med musikere fra orkestret
  • Deltagelse i orkesterprøve med introduktion til orkestret som organisme
  • Direktion af symfoniorkestret
  • Refleksioner i forhold til egen ledelsespraksis

..

.
“Det var top!

Der var syn for sagn, altså teori udført i direkte praksis, det gav flot mening.”

.

“Det er absolut et lederudviklingsprojekt, jeg mener har stor værdi!
Man hører, hvordan lederne udfører ledelse.
Man er med nede og se, hvordan ledelsen bliver udført i praksis,
man taler med det personale, der bliver ledet.
Kronen på værket, man prøver også lige ledelsesmetoden af selv.
Der er også tid til lidt debat og lidt refleksion mellem det ovennævnte – en super måde at udvikle på.”

.

“Meget inspirerende!
Giver nye måder at se sin organisation og sig selv på.”

.

“Super godt!
Det er ikke altid nok at tale og tænke tanker om, hvad god ledelse er.
Fedt at kunne få lov til at sætte sig selv i spil og øve sig på andre levende mennesker
uden det får konsekvenser.”

.

Symfonisk ledelse er udviklet af Reflex i samarbejde med musikchef Finn Schumacker fra Odense Symfoniorkester samt dirigent Henrik Vagn Christensen.