Overgange i lederliv og virksomheder

.

I alle forandringer og omstruktureringer er der forhold der skal afsluttes, der er omstillingstider, der skal gennemleves, og der er nye fremtidsperspektiver, der skal integreres. Disse faser er fulde af mangeartede og modsatrettede følelser og reaktioner, og al for ofte er der ikke den fornødne tid og ro til at gennemleve og bearbejde disse følelser.

En vigtig lederdisciplin er at forstå transitionens dynamik og kunne rumme de mange følelser, der er på spil i forandringstider. Det gør det nemlig muligt for lederen at kunne tilrettelægge forandringsprocessen og iværksætte de nødvendige understøttende tiltag i forhold til medarbejderne.

De vanskeligste transitioner oplever mange ledere dog, når de selv er i spil i en omstrukturering, når de uventet kommer i offentlighedens søgelys, kommer i klemme i det organisatoriske maskineri eller går ned med stress. Så bliver det lige pludselig vanskeligt at bevare overblikket, rumme medarbejderne og tænke klart i forhold til virksomheden. I sådanne situationer er der behov for ekstra støtte og hjælp både til lederen og virksomheden.

Reflex understøtter forandringsprocesser og transitioner i alle disse faser og situationer. Forud for en forandringsproces med afklaring af, hvilke tiltag der er nødvendige og hjælpsomme i processen. Når det brænder på med krisehjælp til både ledere og medarbejdere for at kunne håndtere de opståede situationer og vanskeligheder. Og på den anden side af forandringen, når den nye virkelighed skal skabes og skårene samtidig skal klinkes.