På vej mod større indsigt

.

At begive sig på vandring er et ældgammelt fænomen. Det handler om at bryde op fra det vante, være i det ukendte, møde nye mennesker, finde sig selv og komme frem til nye erkendelser.

Når ledere begiver sig på vandring indeholder det både en fysisk og en mental bevægelse. Mentalt kan lederes vandringer være forårsaget af et ønske om et rolleskift, en vanskelig periode i lederlivet eller et ønske om nye udfordringer. Fysisk kan vandringerne tage form af individuelle vandringer, det kan være “outdoor coaching”, eller det kan foregå sammen med andre i et rammesat forløb.

Konkrete vandringer kan også inddrages i virksomhedens bevægelse fra en gammel virkelighed til en ny virkelighed, og de kan således rumme transitionens forskellige faser: Afslutningsfasen med afsked til det gamle, omstillingsfasen med usikkerhed og frustration og den nye begyndelse med energi og kreativ nyudvikling.

Vandringer næres af naturen dynamik, kulturens aftryk i landskabet og årstidernes omskiftelser, noget som alt sammen giver stof til eftertanke og refleksion. Ofte bliver de indre billeder og ubevidste antagelser synlige i naturens og kulturens skikkelser, eller der opstår hændelser på vandringen, som giver stof til forståelse og håndtering af vanskelige udfordringer.