Den gode samtale


Kommunikation er altafgørende i en velfungerende virksomhed. God kommunikation tager udgangspunkt i principperne for den gode samtale.

Den gode samtale er dialogisk. Den skifter hele tiden mellem to positioner: 1) Du taler, og jeg lytter. 2) Jeg taler, og du lytter. Erfaringen er dog ofte, at der er to, der taler, men ingen, der lytter. Det er ikke dialog, og det skaber ikke grobund for god kommunikation.

At lære at lytte er alfa og omega, hvis man ønsker at udvikle dialog- og kommunikationskompetencen i teamet og i virksomheden. Træning i den gode samtale tager udgangspunkt i aktuelle udfordringer, problemstillinger eller konflikter i teamet eller virksomheden og øves gennem at lytte opmærksomt til hinanden og skabe forståelse for hinandens positioner på en respektfuld måde.

At lytte handler også om at lytte til det, som ligger under overfladen, til følelserne, stemningen og atmosfæren. Hvad fortæller de os om tilstanden i gruppen og om de konkrete udfordringer, som gruppen står midt i. Formår vi at forstå og tolke gruppens følelsesmæssige signaler, ligger der en guldgrube gemt i forhold til at løse op for konflikter og åbne for skjulte potentialer.

Den gode samtale handler også om at stå ved sig selv og udtrykke egne holdninger og synspunkter på en ægte og saglig måde. Også det kan trænes. Resultatet er en professionel samtalekultur, der er kendetegnet af autensitet og respekt.