Perspektiv og fordybelse

.

Refleksion handler om at skabe “langsom tid” eller helt lade tiden gå i stå. I refleksionen er det muligt at fordybe sig i en sag, en situation, en udfordring eller en omstændighed, som kræver tid at få hold på.

Refleksion handler om at se tingene på en anderledes måde. Gennem et spejl eller en prisme, vendt på hovedet eller med lys fra en ny vinkel. Den samme ting opleves dermed på ny, farvespektret åbnes op og øjnene, der ser, bliver skærpet til at se det, som man ikke så fra starten.

I refleksionsrummet er det muligt at få tingene nuanceret, se dem fra forskellige vinkler, dvæle ved hensigtsmæssige handlinger og overveje alternative tiltag. Det er et mulighedernes rum, hvor tanker og idéer kan vokse frem på en naturlig måde.

Refleksionskompetencen er en vigtig modpol til overfladiskhed og hurtige beslutninger. Den giver kvalitet i beslutningsprocessen og gør det muligt at skabe organisatorisk læring og udvikling i stedet for at gentage uproduktive rutiner.

Organisatorisk refleksionskompetence udvikles gennem coaching, refleksionsgrupper og særlige samlinger, hvor der arbejdes med forskellige refleksionsprocesser og refleksionsformer.