Kreativ og eksperimenterende ledercoaching


En leder ønsker et anderledes coachingforløb, der skal give energi og skabe rum for refleksioner over lederskabets videre udvikling.

Der skal både være mulighed for at sætte fokus på konkrete ledelsesmæssige udfordringer med henblik på at afdække handlemuligheder, der skal gives sparring på lederteamets situation og udvikling, og lederen skal have inspiration til at udvikle sit eget lederskab i et aktuelt og fremadrettet perspektiv.
.

Rammer og arbejdsform

Der blev aftalt en ramme på et år med månedlige samtalesessioner af en halv eller hel dags varighed. Hver samtalesession skulle bestå af følgende tre elementer:

 1. Et relevant tema eller udfordring med tilhørende forberedelsesopgave relateret til ovenstående fokusområder. Foreberedelsesopgaven kunne bestå af observationer, hypoteser, refleksioner, notater, design eller illustrationer relateret til temaet.
 2. En kreativ inspirationsramme, der kunne knytte an ved kultur, arkitektur, rum, natur eller spiritualitet og bestå af vandringer, besøg på steder, møde med mennesker, modtagelse af sanseindtryk ol.
 3. Undersøgende refleksioner på baggrund af tema/udfordring, hjemmeopgave og inspirationsramme med henblik på at få en større indsigt, tilføre nye perspektiver og afdække handlemuligheder.
  .

Tiltag og oplevelser

Det viste sig, at der ved hver samtalesession dukkede nye og uventede erkendelse op. Indre uklare anelser blev tydelige i ydre billeder, og konkrete oplevelser blev trædesten for nye indsigter og handlemuligheder.

 • En vandretur rundt om et stort sankthansbål blev et billede på, hvordan “alt det der brænder på” kan omsættes til fremadrettet energi
 • Et besøg i en japansk have førte til refleksioner over, hvordan udviklingsforløb kan designes, og hvordan vi som ledere har brug for rolige vande
 • En tur, hvor vi gik forbi en hytte med en jægerfrokost, gav tanker om behovet for særlige energigivende fællesskaber med ligesindede
 • Overværelse af en prøve med et symfoniorkester rejste spørgsmålet om, hvem i virksomheden, der har fortolkningsretten og i sidste ende svinger dirigentstokken, og om betydningen af applaus, når noget lykkes
 • En dagstur til den eventyrlige ø Romsø, hvor de såkaldte timeglastjørn vokser, gav tanker om at bevæge sig ind i et nyt niveau af lederskabet
 • En orienteringsdag om grafisk design gav inspiration til anderledes måder at kommunikere på i hverdagen

Det kreative og eksperimenterende ledercoachingforløb blev en udviklende oplevelse for både leder og coach og åbnede øjnene for nye og anderledes tilgange til ledelses- og organisationsudvikling.