Personen bag


Reflex blev etableret i 2008 for at udvikle refleksions- og dialogkompetence blandt ledere og medarbejdere i moderne virksomheder. Det er mit ønske, at udvikle lederes indre styrke og skabe rammer for skabende udviklingsprocesser præget af kreativitet, balance, naturlig rytme og bæredygtighed. Derfor bruger jeg både velkendte organisationspsykologiske metoder, inddrager kunstnere og performere og lader naturen og vandringen inspirere i arbejdet med ledelse og organisationsudvikling.

Uddannelsesmæssigt er jeg teolog og master i organisationspsykologi. Jeg har arbejdet som konsulent og leder i folkekirkelige netværksorganisationer med fokus på tværkulturel sameksistens, religionsmøde og mellemkirkeligt arbejde. Desuden har jeg fungeret som udviklingskonsulent i kommunalt regi med ansvar for udvikling og gennemførelse af lederudviklingskoncepter, lederuddannelser, coaching, teamudvikling, opfølgning på trivselsundersøgelser og sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø.

Som indehaver af Reflex har jeg arbejdet med udvikling af det kreative lederskab og med udvikling af refleksions- og dialogkompetencer i både offentlige og private virksomheder. Opgaverne løses alene eller i samarbejde med kompetente konsulenter og kunstnere, der kan tilføre yderligere perspektiver og værdier til opgaveløsningen.

Se CV på LinkedIn 

Kontakt og yderligere information:

Ledelses- og organisationskonsulent Lars Peter Nielsen
Svendsagervej 72
5240 Odense NØ
+45 2178 5767
reflex@pc.dk

CVR-nr. 31540658