Musikalske foredrag om lederskab, forandring og samskabelse

SamKlang udbyder musikalske foredrag under overskrifterne:

  • Kunstnerisk lederskab – samskabelse og kreative processer i en kompleks virkelighed
  • Lederskab på vej – faser og overgange i lederlivet
  • Ledelse i forandringstider – følelser og reaktioner under organisatoriske forandringer
  • Samskabelse om kerneopgaven – opnåelse af ekstraordinære resultater i fællesskab
  • Motivation og samklang – frisættelse af de skjulte ressourcer i virksomheden

 

Indsigt og oplevelse

SamKlang kombinerer indsigt med oplevelse. Gennem oplæg, sang og musik bliver der talt til både intellekt og til følelser, og derved kombineres den intuitive og den rationelle tilgang til arbejdet i organisationer.

Programforløbet er bygget op, så der både er mulighed for at lytte og reflektere for sig selv, drøfte og udveksle erfaringer i mindre grupper og interagere med hinanden i fællesskab. Indholdet tilpasses, så det spiller sammen med de konkrete udfordringer, som organisationen eller virksomheden står med.

 

Seminarer og konferencer

SamKlangs musikalske foredrag er velegnede på lederseminarer, konferencer, medarbejderdage o.l., hvor der er fokus på forandringer, samarbejde og motivation. De kan tilpasses, så de fremstår som selvstændige programpunkter, eller de kan indgå som en integreret del af et større program.

SamKlang består af ledelses- og organisationskonsulent Lars Peter Nielsen, operasanger og mezzosopran Merete Laursen og organist og koncertpianist Kamilla Sørensen.

Kontakt Reflex for yderligere oplysninger og drøftelse af konkrete muligheder.

 

Tilbagemeldinger

“SamKlang tog os med på en musikalsk rejse gennem de mange følelser, som både ledelse og medarbejdere på forskellig vis havde oplevet i forbindelse med lockout, ny lov om arbejdstid og den på det tidspunkt kommende folkeskolereform. Musikken rørte noget i os alle sammen, som gjorde, at det var muligt at give plads og rum til de mange følelser. Afsluttende med et musikalsk forår – både uden for vinduerne og inden i hver af os – og koblet med teoretisk viden om, hvad der sker, når vi gennemlever store forandringer, blev vi parate til sammen og med ny energi at arbejde positivt videre med reformen.
En spændende og anderledes måde at arbejde med forandringer på.”

Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen og tidl. skoleleder på Tingkærskolen i Odense

“SamKlang formåede under overskriften ‘Kreativ samskabelse’ at fremstille den samskabende proces ved hjælp af ord, sang og musik. Vi vil nu alle langt bedre kunne forstå, hvad der sker med os og omkring os, når vi det ene øjeblik er fulde af mod og idéer for to dage efter at blive overmandet af tvivl og opgivenhed – og så måske en måned senere kan mærke samspillet og udviklingen, der rykker.
Sangen ‘You raise me up’ fik tårer frem i øjenkrogene, et lommetørklæde blev fumlet frem – og vi mærkede og fornemmede, hvordan en udviklingsfase kan få euforien til at gnistre – og hvordan man kan få lyst og energi til arbejdsopgaver, der har kunnet opleves som mega udfordrende.
SamKlang er en ny, anderledes og virkningsfuld måde at arbejde med motivation, forandringer og udviklingsprocesser på.”
Lene Nygaard, udviklingschef i Odense Kommune